top of page

Information om intervention


Intervention är när man samlas i en familj där även nära vänner kan vara med. Där man tillsammans försöker motivera en person att söka hjälp för hens missbruk.


Även om missbruksintervention inte är en komplicerad process, är det en process som kan bli mycket turbulent med många emotioner.


Att försöka hjälpa en missbrukare är som att försöka springa i stark motvind.


Missbrukaren känner till alla knep och alla manipulations tekniker. De vet vad de ska säga, hur de ska agera och deras främsta prioritet är att skydda deras vana och bibehålla sin förmåga att fortsätta med missbruket.


Så utsikterna att arrangera en intervention känns ofta som en omöjlig utmaning, och något du hellre vill undvika att göra om du kan.


Men jag ber dig ompröva det.


Allt jag sa ovan om missbrukare är bara en barriär. På samma gång som dom med näbbar och klor kämpar för att fortsätta med missbruket så vill dom innerst inne få hjälp.


Vi glömmer ofta detta.


Varje missbrukare vet att deras vana så småningom kommer att döda dem om de inte får hjälp. Personen mår dåligt av att hen skadar sina familjemedlemmar och nära och kära genom att fortsätta använda droger och alkohol. Personen vet att så småningom för att kunna sluta missbruket kommer de att behöva hjälp.


Du har nog hört följande: "Interventions är alltid svåra." "Missbrukaren vill inte ha hjälp." "Du måste få det rätt vid första försöket, eller så misslyckas du med den." "Intervention kan förvärra situationen, inte göra den bättre." "Du kan inte tvinga en missbrukare att ändra sig om sin vana." "Intervention är ett dramatiskt, obehagligt slöseri med tid."


Det här är åsikterna från många som har försökt men misslyckats. Så dom tror att intervention inte fungerar, även om det inte kan vara längre ifrån sanningen.


Framgångsrika åtgärder för intervention


En intervention kan vara stressande, dramatisk, obehaglig och så vidare. Men de behöver inte vara det. Tusentals missbrukare går med på att få hjälp varje år. För att ge dig själv den bästa chansen för en framgångsrik intervention, följ rådet nedan:


Utbilda dig. Din förståelse för missbruk i allmänhet och interventions processen kommer att öka dina chanser att lyckas. Ju mer du känner till om missbruk i allmänhet, desto högre är chansen att du lyckas med din intervention på din familjemedlem. Du kan kontakta oss för att få den informationen du behöver.


Tala med kärlek, medkänsla och förståelse. Kärlek är det universella budskapet för alla människor. Kärlek är det språk som vi alla kan tala och lätt förstår. När du planerar, iscensätter och utför en intervention ska du aldrig döma missbrukaren för någonting, anklaga dem, förringa dem och så vidare. Det fungerar sällan, och det gör bara en missbrukare går i försvar. Du måste få dem att öppna upp, inte sätta upp en hög mur.


Ge inte upp. Den främsta anledningen till att intervention misslyckas är att de som försöker ger upp för tidigt. Jag har sett detta hända många gånger. Det är inte ovanligt att en missbrukares första svar är att bestraffa ansträngningar från familjemedlemmar och nära och kära. Ibland måste det övergripande budskapet och känslan av en intervention sjunka in över ett par dagar. Om familjens första ansträngningar inte lyckas, försök igen om några dagar. Missbrukaren kan ha kommit runt då och insett att han behöver hjälp.


Sluta att möjliggöra missbruket. Om du har stöttar missbrukarens missbruk på något sätt måste du meddela dem att den enda hjälp du kan ge dem från och med nu, är att hjälpa dem att komma in i behandling. Detta behöver inte vara en drastisk åtgärd, men du måste hålla fast vid dina beslut att inte längre stödja missbruket. Detta betyder inte att du inte pratar med personen eller vägrar att hjälpa dem, det betyder helt enkelt att du önskar att de ska få hjälp och att du är villig att hjälpa dem att komma in i behandling.


Drog- och alkoholmissbruk är en fråga om liv eller död. Det är värt alla försök att hjälpa en person att ta steget till ett drogfritt liv. Det är värt allt arbete, när personen lyckas bli drogfri.


Kontakta oss för rådgivning Tel 0731-533156


362 visningar

Comentarios


Featured Posts