top of page

Hur hjälper jag någon att sluta ta droger


Tjat, hot och bestraffning hjälper ingen att bli motiverad till att göra en förändring.

När personen få ta konsekvenserna av sitt missbruk d.v.s förlorar jobbet eller är på väg att förlora familjen, att åka dit för ett brott eller hamna i en knarkskuld eller åker dit på en rattfylla.

När dom närstående inte skyddar den som missbrukar från konsekvenserna så kommer personen för eller senare till en punkt där han börjar ifrågasätta vad han håller på med.

Vid den tidpunkten måste man hålla tungan rätt i munnen och inte ge efter till impulsen att säga till personen att NU MÅSTE DU ............!

I stället kan man fråga öppna frågor (frågor som får personen att tänka efter).

Exempel:

* Hur känner du angående din situation?

* Vad har andra gjort som sitter i samma situation som du?

* Hur skulle ditt liv se ut om 1 år om du inte tar tag i situationen nu?

* Vad skulle hända om du gjorde något åt din situation?

* Vad skulle vara positivt med att ändra på din situation?

Man bör tänka på att vara positiv och visa förståelse.

Man kan få över samma koncept men man använda positiv kommunikation.

Negativt: du säger “Du lyssnar inte på mig”

Positivt: du säger “Jag förstår om vissa samtalsämnen gör dig upprörd men jag önskar att du vill hjälpa mig att lösa situationen.”

Som du ser är meddelandet det samma med utformningen av kommunikationen är lättare att ta emot.

Att ta gemensamt ansvar när personen vill göra något åt sin situation är viktigt.

Det gör att personen känner att den har stöd och hjälp att hålla kvar sitt beslut att förändra sig. Det höjer motivationen.

Som anhörig är det viktigt att du sätter ord på dina känslor och att du säger det.

Ex: Jag känner, jag tycker. Din känsla är aldrig fel.

Att börja meningen med “Du” kan upplevas som en attack så undvik det.

Erbjud hjälp, det är alltid enklare att förändra sig om man får hjälp.

Kontakta oss så kan vi hjälpa er närstående med att hitta motivation till en förändring.

Comments


Fler blogginlägg

bottom of page