top of page

Det blir allt vanligare med tramadol missbruk.

Många använder tramadol för att det är ångest dämpande. Man tar Tramadol för att

hantera ett dåligt månde eller för att fly en stund eller ändra på en känsla eller ett tillstånd som man inte är bekväm med.


Tramadol är mycket beroende framkallande och jätte svårt att sluta med. Det räcker oftast inte med att man beslutar sig för att sluta och tar hjälp av sjukvården för att få en avgiftning.


Drogen är så stark att personen oftast trillar tillbaka efter ett tag om hen inte gör en riktig behandling.

Tramadol har en aktiverande och en avslappnande effekt. I början är det uppiggande men senare ger ruset samma effekter som andra opioider, nedsatt medvetandegrad, dåsighet, eufori och ångestlindring.


Eftersom både den smärtlindrande effekten och ruset har en viss fördröjning ökar risken för överdosering.

Tram (som är det vanligaste smeknamnet på tramadol) kan även orsaka yrsel, huvudvärk och illamående.

För höga doser kan leda till dödsfall, livshotande tillstånd som krampanfall, hjärtproblem och andningssvårigheter.


Många som tar tramadol tar detta som del av ett blandmissbruk och därmed ökar riskerna.

En viktig sak för att ta sig ur ett missbruk är att personen behöver hjälp att hantera den oförmågan som ledde till att personen började med droger. Om det var ångest eller andra problem som personen flydde från så behöver personen få hjälp att hitta vägar att hantera sina problem eller sin ångest.


Personen måste också hitta ett sätt att se när hen är på väg mot ett återfall och få verktyg att hantera detta.

När man missbrukar förstör personen relationer till anhöriga, ställer till med problem för vänner och kollegor, blir skuldsatt och kanske kriminell. Även detta behöver personen hjälp med att hantera i en behandling

På Narconon Eslöv hjälper vi personen att hantera dessa saker. Många av oss har gått den hårda vägen och kommit ut på andra sidan.


Är du anhörig till någon som har ett tramadol missbruk eller har du själv fastnat i ett missbruk?


Kontakta oss:

Tel 0731-533156


www.narconon-eslov.com

Comments


Fler blogginlägg

bottom of page