top of page

Bygg upp dig själv

I en trygg och positiv miljö

Utslussboende, arbetsträning och uppföljning

I vår missbruksbehandling får du chansen att jobba med både beteenden, tankar, känslor, sinne, kropp, hälsa, relationer, värden, mål och motivation.

 

Du återhämtar och stärker dig själv genom övningar, studier, behandlingssamtal, avslappningstekniker, föreläsningar och hälsoprogram. 

Alla viktiga aspekter tas med.

 

Inte minst att planera för din situation med ekonomi och boende efter behandlingens avslut. 

Vi erbjuder utslussboende och arbetsträning vid behov, lär mer om vår eftervård här.

Och vår personal förstår vad du går igenom - för flertalet har själva varit där du är.

Promenad (2).jpg
BECOME DRUG FREE WITHOUT MIND CHANGING 
MEDICATIONS
22050269_1525836574122325_3274497125635322377_n.jpg
FOR EVERYBODY, REGARDLESS WHERE YOU COME FROM OR BELIFE
pexels-leandro-boogalu-1390403.jpg
GET YOUR ABILITIES, SELF-ESTEEM AND PHYSICAL STENGTS BACK
bottom of page