top of page

Kuinka työntekijä voi saada apua Narconon-riippuvuuteensa?

Olemme vuosien varrella auttaneet useita erilaisista riippuvuuksista kärsiviä työntekijöitä hyvillä tuloksilla. Ota yhteyttä Marcus Andreeen or Helen Svenssoniin.  Voimme räätälöidä hoidon tarpeen mukaan. Jokaisella yksilöllä on oma ainutlaatuinen tilanne. Voimme myös neuvoa päihteiden väärinkäyttöä ja tarjota perhehoitoa, jos joku työntekijöistäsi sitä tarvitsee. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä meihin! Call:  _cc781905-5cde-3b-301365bbba3_5cf58d

Muistutamme, että työnantajilla on mahdollisuus hakea taloudellista tukea työntekijöiden kuntoutukseen - Kansaneläkelaitoksen ja AFA-vakuutuksen kautta.

Työnantajat voivat 1. huhtikuuta alkaen hakea työpaikkatukea Kansaneläkelaitokselta. Uudella tuella on tarkoitus korvata osa työnantajan kuntoutustyön kustannuksista 1.1.2014 alkaen. Työpaikan lähitukea on hakenut muutama yritys, kuluvan vuoden tuesta on käytetty vain neljännes.

Vuodelle 2014 työpaikan läheiseen tukeen on varattu 30 milj. kruunua, josta tähän mennessä on maksettu vajaat 8 milj. kruunua, suurin osa kunnille ja lääninhallituksille. Vuodelle 2015 ja 2016 työpaikan läheiseen tukeen on varattu 50 ja 100 miljoonaa euroa. Tukea työnantajalle myönnetään varojen saatavuuden mukaan, minkä vuoksi työnantajan on suositeltavaa hakea tukea jatkuvasti.

Mitä on työpaikkatuki – ja miten työnantajat hakevat korvausta?

Työpaikan tukipanoksella tarkoitetaan pyrkimystä joko ennaltaehkäistä sairautta tai selvittää työntekijän työperäisiä ja työperäisiä sairauksia ja vammoja sekä käynnistää toimenpiteitä työntekijän työhön palaamiseksi. Työpaikan läheinen tuki on tutkiva ponnistus. Työpaikkatuki ei tarkoita lääketieteellistä tai muuta hoitoa. Tuki voi olla esimerkiksi apu työntekijän tehtävien ja työaikojen sopeuttamistarpeen kartoittamiseen tai työapuneuvontaan. Tukea voidaan siis käyttää kaikille työntekijöille sekä ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin että meneillään olevaan sairaustapaukseen.

Miten korvausta haetaan


Työnantaja hakee tukea kirjallisesti Ruotsin sosiaalivakuutuslaitokselta. Vakuutuskassa päättää tuen maksamisesta työnantajalle. Työpaikan lähituki maksetaan suoraan työnantajalle osissa hänen palvelujen hankintakustannuksistaan Kansaneläkelaitoksen hyväksymän järjestäjän toimesta; työterveyshuollon tai muun vastaavan pätevyyden omaava järjestäjä. Avustusta annetaan puolet summasta, mutta enintään 7 000 kruunua lahjoitusta kohden. Työntekijä voi joutua useiden toimenpiteiden kohteeksi.

► Työpaikkatukea koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä Vakuutuskassan yhteistyökumppaneiden asiakaspalvelukeskukseen numeroon 0771-17 90 00.

Vakuutuskassan tuen lisäksi työnantaja voi saada AFA Försäkringiltä rahallista korvausta enintään puolet kuntoutustoiminnan kustannuksista, kun työntekijä käy työelämälähtöisessä kuntoutuksessa.

Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto ja LO ovat yhteisen AGS-rahaston kautta varanneet varoja työntekijöiden yksilölliseen kuntoutukseen. Työnantajat voivat saada rahallista korvausta puolesta Avtalsgruppsjukförsäkringin (AGS) kattaman työntekijän työelämälähtöisen kuntoutuksen kustannuksista.

 

Mitä AGS-kuntoutustuki on?

Korvaus koskee sekä työelämälähtöistä kuntoutusta että ennaltaehkäisevää työtä. Korvausta voi saada esimerkiksi stressinhallintakursseista, selkä- ja yhteiskursseista, motivaatiokursseista, elämäntapamuutoskursseista, psykologisesta neuvonnasta tai riippuvuushoidosta. Korvausta ei makseta palkkakuluista, teknisistä apuvälineistä tai koneiden tai työpaikkojen uusimisesta.

AGS-rahaston tuen edellytykset ovat:

  1. Työntekijällä tulee olla sopimukseen perustuva ryhmäsairausvakuutus, AGS tai vakuutuksen lisäsuoja.

  2. Kuntoutumisen tarve on kova.

  3. Töihin paluusuunnitelma on olemassa.

 

Ennaltaehkäisevässä toimenpiteessä korvausta voidaan maksaa siltä ajalta, kun Vakuutuskassa maksaa ennaltaehkäisevää sairauspäivärahaa. Päihde- tai riippuvuushoidosta ja hoitojaksoista psykologin ja laillistetun psykoterapeutin kanssa voidaan myöntää korvaus ilman sairauskorvausta SFB:n 27 §:n 6 §:n mukaan, jonka myöntää Vakuutuskassa.

Miten korvausta haetaan

Hakemuksen voi tehdä työnantaja, Försäkringskassan tai Arbetsförmedlingen. Korvaushakemus tehdään AFA Försäkringille, joka päättää tapauskohtaisesti, voidaanko korvaus maksaa. Työnantajan on liitettävä yksilöllisen kuntoutuksen korvaushakemukseen työntekijän valtakirja.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:
AFA vakuutus
Kuntoutus
106 27 Tukholma

► Lue lisää kuntoutustuesta AFA Försäkringistä

► Voit myös ottaa yhteyttä: Svenskt Näringslivs Försäkringsinfo - työnantajille (Finfa), _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf3b-136bad5cf3b-136bad5cf018.

► Lisätietoja löytyy myös Finfan verkkosivuilta www.finfa.se

Taloudellinen tuki työnantajille työntekijöiden kuntoutukseen

21. TAMMIKUUTA 2015

Sairauspoissaolojen vähentämiseen tarkoitettuja miljoonia avustuksia ei käytetä

Vakuutuskassa 19.11.2015

Vuodesta 2014 lähtien työnantajat ovat voineet hakea tukea työpaikan läheltä estääkseen tai lyhentääkseen työntekijöidensä sairauspoissaoloja. Hallitus investoi 50 miljoonaa vuonna 2015 ja 100 miljoonaa sekä 2016 että 2017. Mutta tänä vuonna toistaiseksi vain noin puolet rahoista on käytetty.

– Sairaudesta johtuvat poissaolot lisääntyvät nopeasti. Työnantajilla on keskeinen rooli työntekijöidensä sairauspoissaolojen estämisessä ja jo sairaslomalla olevien auttamisessa työhön palaamisessa. Siksi on sääli, että tätä mahdollisuutta ei hyödynnetä täysimääräisesti, sanoo Rebecca Kolga, Vakuutuskassan liiketoiminnan kehittäjä.

Panostus työpaikan tukemiseen on tutkiva työ, jolla voidaan ehkäistä sekä sairauspoissaoloja että helpottaa työntekijöiden työhönpaluuta.

- Kyseessä voi olla esimerkiksi työtehtävien ja työaikojen mukauttaminen tai työapuneuvonta. Tavoitteena on, että työntekijät ja esimies tekevät yhteisen suunnitelman ja sopivat sopivista toimenpiteistä kestävää työhönpaluuta varten. Jotkut luultavasti ajattelevat, että hakeminen voi olla monimutkaista, mutta se on helppo tehdä Kansaneläkelaitoksen verkkosivujen kautta. Toivomme, että nyt useampi työnantaja avaa silmänsä apurahalle, Rebecca Kolga sanoo.

Faktaa työpaikan tuesta

  • Selvitystyötä voidaan käyttää esimerkiksi toistuvissa lyhytaikaisissa poissaoloissa, työntekijän oireissa tai jos on olemassa riski, että kyseessä on pitkäaikainen sairausloma.

  • Tukea maksetaan enintään 7 000 kruunua maksua kohden, ja kaikki Ruotsin työnantajat voivat hakea sitä.

  • Nykyään Ruotsin sosiaalivakuutuslaitoksen hyväksymiä työterveyshuollon tarjoajia on noin 200.

  • Tähän mennessä on tehty 11 202 interventiota, joista 8 137 naisille ja 3 065 miehille.

  • 476 työnantajalle on myönnetty tukea 25,7 miljoonan kruunun arvosta tähän mennessä vuonna 2015

Liittyvät linkit

Paikalliset tukikunnat (jpg 280 kB, avautuu uuteen ikkunaan)

Työpaikkatuki tammi-lokakuu 2015 (jpg 165 kB, avautuu uuteen ikkunaan)

Ottaa yhteyttä

Jos haluat tietää lisää tai tarvitset apua yhteydenotossa: soita lehdistöpalveluun numeroon 010-116 98 88.

bottom of page