top of page

Frågeformulär om droger 

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Här är några frågor om droger .
Hur ofta använder du andra droger än alkohol?
Använder du fler än en drog vid ett och samma tillfälle
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ

Tack för ditt svar!

bottom of page