top of page

Söker du hjälp för ett alkohol eller drogberoende?Vi har 50 års erfarenhet av att hjälpa personer ur ett missbruk och tillbaka in i samhället.

Vi erbjuder som en första kontakt ett informationsmöte på tex Zoom så att du kan nå oss direkt.


Detta informationsmöte är till för att ge information om vår behandling och hur du söker dig till oss samt hjälpa till med frågor angående hur man ansöker behandling via Socialtjänsten, arbetsgivare eller privat. Boka in här: https://www.narconon-eslov.com/service-page/informations-möte?referral=service_list_widget


Varför klarar inte en person att bara sluta dricka eller ta droger? Varför behövs det en behandling när personen ska sluta med ett alkohol eller drogmissbruk?


En person som sitter fast i ett missbruk sitter också fast i ett beteende och rutinmönster som är väldigt svårt att bryta. Umgänget och miljön personen befinner sig i ställer till problem. Att göra en förändring kan leda till att personen bli ensam och hamnar i situationer personen inte är van att hamna i och då kan det vara oerhört lätt att falla tillbaka i gamla mönster.


Narconon programmet hjälper personen att bryta dessa beteenden och mönster och hjälper personen hitta nya mål med livet och hitta en stabil plattform där individen kan starta sitt nya liv. Först bygger vi upp personen kroppsligen med att se till att personen får in sömn, motion, dagliga rutiner och bra kost.


Sedan jobbar vi mycket med mindfulness och kommunikationsövningar som gör att det blir lättare för personen att möta och lösa problem som dyker upp. Vi erbjuder dessutom yoga. Vi har även KBT samtal samt samtal om drogpersonligheten och återfallsprevention, där man finner ut destruktiva beteendemönster och arbetar ut nya strategier. Mot slutet av programmet arbetar personen med att finna ut vilka människor personen ska umgås med som stöttar personen och ger ett positivt inflytande.


Efter det gör personen upp med det förflutna dvs gottgör dom personer som har blivit drabbade av dessa beteende under tiden personen missbrukat. På slutet gör vi upp en utsluss plan där man tar upp boende, sysselsättning samt hittar nya sunda fritidssysselsättningar.


Har du själv problem eller om du känner någon som vill finna en väg ur missbruket så kan vi hjälpa till med att boka in ett informationsmöte via zoom eller ett personligt möte.

Boka in här: https://www.narconon-eslov.com/service-page/informations-möte?referral=service_list_widget

Ni kan kontakta oss på tel: 0731-533156

För mer information om vårt behandlingsprogram gå in på vår hemsida: www.narconon-eslov.com

Featured Posts
Recent Posts