top of page

Narconon har hjälpt missbrukare att bli drogfria sedan början av 70 talet.

Vår personal har lång erfarenhet av att stödja och motivera personer att ta stegen mot ett drogfritt liv. Många av oss har själva tagit oss ur ett missbruk. Vi har personal som är utbildade social pedagoger och en socionom. Vi har ramavtal med över 100 kommuner.

I vår behandling använder vi oss av MI och återfallsprevention samt CRA.

Detta som tillägg till Narconon programmet.

För anhöriga har vi föredrag samt utbildningar i metoden CRAFT.

Under dom första två stegen på Narconon programmet så arbetar man mycket på att hantera dom skadeverkningar drogerna har haft på kroppen. Dessa 2 stegen är avgiftningen och detox steget.

Under dessa steg ser vi till att personen får in rutiner på sömn, näring och motion. När han har rutiner på sömnen och inga abstinenssymptom samt har aptiten helt tillbaka och känner sig mentalt starkare börjar det andra steget Detox programmet. I detta steg hålls rutinerna inne med motion dagligen samt bastubad och kosttillskott i form av vitaminer oh mineraler samt oljor.

Under Detox programmet tycks drogrester som lagrats i kroppen försvinna och personen upplever att han känner sig klarare i huvudet och kroppen känns renare och drogsugen blir mindre.

behandling

Genom att motionera dagligen mår personen också bättre. Forskning har visat att postakut abstinens lindras genom att man har dagliga rutiner och att man sover tillräckligt och motionerar regelbundet samt får i sig bra näring. Och när huvudet känns klarare kan man lösa problem bättre.

Sedan jobbar vi med att höja personens förmåga att kommunicera och och att lära sig lyssna på vad andra säger utan att sätta upp olika försvar. Samt att med mindfulness liknande övningar få personen att vara mer medvetna av vad som händer runt honom och mindre fast i gamla saker.

Detta är viktigt när det gäller att bryta mönster och inte göra samma misstag om och om igen.

Kan man lära sig att vara mer här och nu och inte i det förflutna löser man problem och situationer bättre.

Dom slutliga stegen på programmet tar man hand om vilka relationer personen vill ha kvar. Hanterar situationer som gör det svårt att möta anhöriga, vänner och arbetskamrater pågrund av vad man har gjort. Samt gör en planering på hur framtiden ska se ut. Man lär sig verktyg på hur man ska lösa situationer där återfall kan vara nära.

Featured Posts
Recent Posts