top of page

Narconon en holistisk behandling för drogmissbrukare

Holistisk betyder att man fokuserar på helheten hos personen, det fysiska, psykiska, själsliga och existentiella behoven.


Med vår behandling önskar vi att du ska komma till en punkt där du kan känna dig mer som en hel människa. Slippa drogernas och kemikaliernas inverkan på kropp och sinne. Att öka dina förmågor att slappna av, att bli mer modig och välja en väg i livet som leder till din och dina näras ökade välmående och framgång. Du har en hel del kvaliteter som du försökt att döva och inte utnyttjat i rätt riktning. Man blir ju specialist på att skaffa droger och pengar och kan gå mil om det skulle behövas för att få tag på droger. Så det finns lite kraft att vända till det positiva. Du har en livsenergi gömd där inne. Om du arbetar på att göra den levande igen och kan känna en lust till att börja se livet med nya ögon är du nära en förändring. Man är ofta inbäddad i gamla vanor och problem men allt går att lösa om man vet hur.


Till oss kan man söka privat eller genom socialförvaltningen. Det är socialförvaltningen som beviljar behandling, inte sjukvården. Du kan komma till oss även om du bor utanför Sverige.


Vår behandling bygger på i stora drag på att först göra en abstinensbehandling, sen mentala övningar för att få mer kontroll på dina tankar, sen rensa kroppen från gifter genom ett detox-program, därefter kognitiva övningar och återfallsprevention och sedan följer KBT-samtal, kurser och utsluss.

Många upplever avslappning, lugn o ro och att vår behandling är annorlunda än de mer traditionella som 12-steg m.fl.


Vi hjälper dig som har drog eller alkoholmissbruk. Allt från opiater, kokain, cannabis, tablettmissbruk osv.

Vi finns ute på skånska landsbygden i en trevlig herrgård.

Du är välkommen att kontakta oss och ställa frågor.


Gå in på vår hemsida www.narconon-eslov.com och chatta med oss eller skicka ett mail.

Det går också bra att ringa på 0731-533156 Marcus eller 0707-158827 Birgitta


97 visningar
Featured Posts
Recent Posts