top of page

Många försöker lösa känslomässiga problem med droger.

En del personer finner att droger eller alkohol kan hjälpa dem att må bättre för stunden.

Personen tror att lösningen finns i att ta droger

Det ger personen en falsk lättnad i svårigheter personen känner. Det kan vara att personen vill dämpa stressnivån eller oro. Att döva psykisk smärta som till exempel sorg. Känslan av bitterhet och känna sig utanför, äter upp personen. Känslan av ensamhet.


Allt droger och alkohol gör är att lägga locket på tankar och känslor. Sorgen försvinner inte utan kapslas in, stressen blir inte mindre men personen tror sig hantera det bättre.


Sorgearbetet måste gå igenom sina olika stadier för att en person ska lyckas ta sig igenom den.

Att finna ett inre lugn kan hantera stress. Att göra en ärlig genomgång av sitt liv ger en möjlighet att hitta rätt lösningar och kan rädda relationer personen har med andra människor. Att ta ansvar och gottgöra skadan personen har gjort, ger ett gott samvete samt en god självkänsla. Ökad förmåga att kommunicera öppnar vägen till nya relationer och vänner och hanterar ensamhet.


Det hårdaste fängelse som finns är det vi skapar till oss själva genom att göra oss själva mindre värdefulla och betydelsefulla för att vi tror att vi inte kan göra något bra. När vi tror att vi skadar mer än vi hjälper.


Narconons behandlingsprogram hjälper personen bygga upp sina förmågor att hantera problem, lära sig hantera känslor och tankar så att personen kan hitta andra lösningar än att ta till alkohol eller droger.


Vi har olika mindfulness liknande övningar som hjälper personen finna ett lugn i sig själv,

och vi arbetar med att bygga upp förmågan att lösa problem genom kommunikation.

Samt att vi hjälper personen hitta sätt att gottgöra den skadan hen ställt till med för sig själv och andra. Att kunna förlåta sig själv är en viktig del i tillfrisknandet. Att lära sig titta på dom bra sidorna personen har och stärka dom.


Vi ser också att personen behöver stärkas både fysiskt och psykiskt så därför har vi i början mycket fokus på att personen komma igång med att äta bra, motionera och träna samt se till att sömnen bli bra. Behandlingen ger redskap för att hjälpa personen hantera olika problem som dyker upp.


När personen sedan börjar må fysiskt bra vilket också påverkar det psykiska, så börjar vi att ta upp mer smärtsamma saker som personen behöver hantera eftersom personens förmåga att hantera dessa har ökat och då klarar personen det bättre.


För mer information om vårt behandlingsprogram, kontakta oss på:


tel: 0731- 533156

177 visningar
Featured Posts
Recent Posts