top of page

Hur kan en person ta sig ur ett missbruk?


Varför kan en person inte bara sluta missbruka?


  • Varför kan personen inte bara rycka upp sig?

  • Han lovar och lovar men fortsätter bara?

  • Jag vet inte hur många gånger han har slutat men ha återfaller hela tiden?


Detta frågar sig många anhöriga om och om igen


Hur kan en person komma ur ett drog eller alkohol missbruk?


Det är inte lätt att bryta ett missbruk för att det är flera saker personen kämpar med. Först har vi det fysiska beroendet av drogen eller alkoholen. Den största svårigheten att ta sig igenom är den fysiska delen. Visa droger är direkt farliga att sluta tvärt med för att det blir så svåra fysiska abstinens symptom.


Olika droger fungerar olika t.ex. heroin har väldigt jobbiga fysiska abstinenser medans kokain har mer psykiska avtändnings symptom


Personen kan under denna tid behöva en medicinsk avgiftning, men många klarar av att göra en medicinfri avgiftning där det finns mycket stöd och motivering att ta sig igenom den. Vi erbjuder en medicinfri avgiftning där vi stöttar personen hela vägen igenom.


Även om en person gör en medicinsk avgiftning på sjukhus kommer personen inte må bra när denna är klar och då stöttar vi och hjälper personen till bättre mående.


När personen har kommit igenom själva avtändnings fasen så börjar ett arbeta med att förändra tanke mönster som leder till att personen faller tillbaka i missbruk igen.


Bara för att personen har slutat dricka eller ta droger så har personens tanke mönster inte ändrats.


En missbrukares tankegång eller en beroendepersonlighet kan sammanfattas så här:Problem + drog = inga problem nu → problem senare (sedan börjar det om från början)

 Vad är en bra behandling?


En bra behandling tar hand om alla delarna av ett missbruk. Det fysiska och det mentala måste hanteras samt tanke- beteende sättet som personen har fått p.g.a. missbruket, även relationerna som personen har skadat behöver hanteras.


Vilka metoder använder vi.


Vår behandling utgår från Narconon programmet


Andra metoder vi har som rekommenderas av socialstyrelsen är.


MI (motiverande samtal)


KBT-BEHANDLING


MET (motivationshöjande terapi)


Återfallsprevention


Dessa är metoder som vi använder i behandlingen.


Vi arbetar också med att få in dagliga rutiner.


Samsjuklighet: Vår behandling använder inte medicinering som del av behandlingen

Utan vi har en KBT inriktad behandling när det gäller samsjuklighet. Detta gör att vi inte kan ta emot personer som behöver medicinering för sin samsjuklighet.


Vi arbetar mycket med att bygga upp en arbetsallians med våra klienter och i och med att vi som arbetar här själva har erfarenhet av att ta sig ur ett missbruk så är det lättare för oss att bygga upp en arbetsallians.


Hur ser vår behandling ut:


Narconons arbetssätt bygger på att en person som missbrukar gör detta p.g.a. att personen försöker hantera en oförmåga som vederbörande har. Det kan vara en oförmåga att hantera tankar, känslor, olika social situationer, ekonomi, stress, prestationsångest, hantera sitt självförtroende och självbild.


Vi arbetar med att personen gradvis ska kunna öka sin förmåga att hantera svårigheterna.


Vår behandling höjer personens förmåga att lösa problem genom kommunikation och att öka personens förmåga att handskas med problemen genom att titta på problemet som det är utan tillägg eller att förstora eller förminska problemet


En stor del i att kunna behålla sin drogfrihet är att lära sig leva i nuet, dvs. inte sitta fast i hur hemskt allt har varit eller oroa sig för vad som ska hända i framtiden. Många personer som missbrukar har en rädsla för framtiden därför jobbar vi mycket på att hjälpa dom skapa en bra framtid genom hitta det personen finner är meningsfullt och planera hur personen når dit.Att göra upp med det förflutna är en viktig del i att skapa en ny framtid. Situationer och problem som skapades under missbruket behöver hanteras så att det inte hindrar personen att göra en självinventering av sina felsteg och bygga upp sin förmåga att se vad som är rätt och fel samt att öva upp förmågan att följa sin egen integritet. Detta gör att personen blir stabilare. Att reparera relationer är viktigt för att få tillbaka ett grundnätverk som man sedan kan bygga vidare på för att skapa trygghet och gemenskap. Att veta vilka människor man ska släppa in i sitt liv är en viktig del i att få en stabil drogfrihet. Många personer som missbrukar har en rädsla för framtiden därför jobbar vi mycket


Hitta nya beteende- och tankemönster och ändra gamla beteende- och tanke mönster är en viktig del i hela behandlingen.


Verktygen man får i behandlingen är verktyg som behövs övas på så att personen blir bättre och bättre på att hantera dem. Därför finns det en stor återfalls risk under de 2 första åren som drogfri. Narconon har ett års uppföljning efter behandlingen och under denna tid kan man komma tillbaka och få hjälp med att hantera svåra situationer som kan dyka upp, eller om personen tar ett återfall kan personen komma tillbaka och göra en återfalls behandling där man tittar på vad som gick fel och gör upp strategier hur det inte ska hända igen. Detta var en kortare beskrivning av vår behandling.Vill du ha mer information om Vår behandling går det bra att höra av sig till oss.


Ring 0731-533156

90 visningar
Featured Posts
Recent Posts