top of page

Hjälp! Min sambo, son eller dotter missbrukar.Som anhörig finns det många känslor och tankar som gör att det är svårt att leva tillsammans med missbrukaren samt hjälpa denne i rätt riktning.


Oro är ett stort problem. Oro gör ofta att den anhörige gör beslut som att ge pengar till personen ”för mat”, skjutsa personen till olika ställen så att saker inte ska hända på vägen, betalar knarkskulder, städar upp efter personen, är personens alarmklocka och ser till att personen kommer till jobbet mm. Problemet med detta är, att om missbrukaren fråntas eget ansvar så finns det ingen anledning att ändra beteendet.


En annan orsak till att anhöriga går missbrukaren till lags, när denne kommer med önskemål och krav, kan vara att de vill undvika att missbrukaren blir arg eller upprörd.

Av rädsla för att säga nej eller ställa motkrav känns det tryggare att vika sig och spela med. Annars kanske missbrukaren ”exploderar” och trycker på olika smärtpunkter tills den anhörige rullar tillbaka och återvänder till status quo.

 

Det är aldrig bra att skapa situationer som kan leda till aggressivitet. Så den anhörige behöver hjälp att hitta sätt att hantera situationen utan att skapa farliga situationer där den anhörige mår sämre eller utsätts för fara.


Personen som är fångad av ett starkt beroende gillar inte att relations rollerna eller personens verklighetsbild utmanas eller ifrågasättas. De vill kanske övertala att det inte finns något problem, att allt är bra och under kontroll, att något annat är det verkliga problemet. Eller att det är synd om dem, att de är offer eller att det är den anhöriges fel att de lider och har det svårt.


När beroendet har blivit mycket starkt gör personen allt de kan för att motstå och tysta all typ av förändring. Detta inkluderar att titta på och prata om verkligheten så som den faktiskt är, eftersom detta kan leda till en förändring av kartan där beroendet tappar mark.En annan sak som ställer till det för anhöriga är att de försöka bevisa för personen att det finns ett problem. Den anhörige letar konstant efter alkoholflaskor och zip-påsar med droger och spenderar timtal på att leta. När det hittas används det som bevis att det finns ett problem. Ibland går personen då med på att göra förändring och den anhörige börjar att få hopp och känner lättnad.


Den som missbrukar kan använda sig av detta och säger saker som ”ok nu har det gått för långt, jag ska sluta men jag vill klara det själv”. ”Jag behöver bara fixa ett jobb”, eller ”jag kan gå och prata med någon” eller ”jag fattar nu att det är allvar”. Personen säger vad den tror att du vill höra. Den skärper till sig ett litet tag så att du som anhörig sänker garden, men snart är personen igång igen.


Orsaken till dessa tomma löften är ofta att beroendet har tagit över personen så djupgående, att de är beredda att ljuga, manipulera och utnyttja anhöriga som de egentligen älskar, för att skydda beroendet och klamra sig fast vid det så länge de kan. Beroendet har tagit den centrala platsen i livet.I andra fall kan det handla om att missbrukaren faktiskt menar det de lovar i stunden. Men när de försöker leva nyktra mår de så pass dåligt av olika anledningar, att de tar till den enkla lösningen att dricka eller droga för att må bättre här och nu.


Efter att scenariot med ett allvarligt snack och tomma löften har hänt några gånger börjar den anhörige känna hopplöshet. Att det kvittar vad man gör för inget hjälper.


Ibland försöker den anhörige vara terapeut och det funkar inte heller. Du som anhörig är alldeles för nära personen. Misslyckanden blir alldeles för personliga och du saknar förmodligen professionell träning, kunskap och insikt i beroendeproblematik och annan psykisk ohälsa.


Ett annan hinder för anhöriga är skuld och skam. Frågor som ”vad har jag gjort fel” ”skilsmässan mellan mej och hans pappa tog hårt på honom och sedan dess har det gått fel. Vi skulle ha hanterat det bättre.” Missbrukaren kan utnyttja skulden och trycka på dessa punkter för att ej bli utmanad i sitt beroende och motstå förändring.


Känner du igen dig i något av det du har läst nu?


Det finns faktiskt sätt som kan hjälpa dig att nå fram till personen bättre samt sätt för dig som anhörig att må bättre. Vi erbjuder Anhörigutbildning genom CRAFT


CRAFT, The community Reinforcement Approach and Family Training. 

 

CRAFT bygger på att:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt- och relationsmässigt)

  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar

  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger

  • Engagera närstående att påbörja behandling

 

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått verktyg för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.


Du kan göra utbildningen på plats eller online


Vi har även möjlighet att ha motivationssamtal med personen som missbrukar samt ett informations möte om vår behandlingKontakta oss så hjälper vi dig.Ring: 0731-533156

113 visningar

Comments


Featured Posts