top of page

Att släppa kontrollen som anhörig till någon med ett beroende
Den anhörige drivs ofta av rädsla att något allvarligt ska hända om kontrollen släpps. Den stressnivån den anhörige befinner sig i blir mycket hög


Tankar som:

”Om han är hemma kan jag hela tiden kontrollera vad han gör. Då kan jag stoppa det innan det går för långt.

Även om det blir väldigt stökigt och otrevligt hemma om kvällarna och nätterna, så är det bättre än att han är ute."


”Förutom att kolla så att han inte tar för mycket droger måste jag vara på vakt och stanna hemma så att det inte försvinner pengar och värdesaker. "


”Om han inte bor kvar här hamnar han på gatan. Han kommer inte kunna äta. Han kan bli rånad och misshandlad, han kan dö. Hans missbruk blir värre."


Den anhörige kör ofta ett detektivspel och söker efter droger och/eller alkoholflaskor. När detta hittas kommer en konfrontation med personen som leder till bråk och tyvärr till våld i vissa fall.


Känner du igen dig i något av det ovanstående?


Vi kan hjälpa dig att hitta strategier som minskar stress, gör att du kan slappna av bättre och lära dig steg för steg att släppa kontrollen och lägga ansvaret där det ska vara.


Du kan som anhörig förändra ditt sätt att agera och reagera och genom detta skapa en bättre situation. Där en förändring är möjlig både för den anhörige och den närstående som behöver behandling för sitt beroende


Vi arbetar med KBT samt en metod som kallas CRAFT.


CRAFT: The community Reinforcement Approach and Family Training. 


CRAFT bygger på att:

Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt- och relationsmässigt)


Förbättra relationen mellan familjemedlemmarMinska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.


Engagera närstående att påbörja behandling.


Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått verktyg för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.


Du kan göra CRAFT utbildningen på plats hos oss i Eslöv eller online.


Vi erbjuder även CRAFT och KBT till anhöriga på vårt mottagningsrum i Malmö, Slottstaden. 

Vi har även möjlighet att ha motivationssamtal med personen som missbrukar samt informationsmöte om vår behandling kostnadsfritt.


Kontakta oss: 0731-533156

Har ni frågor runt KBT kontakta Robert Johansson, 0762 – 44 62 52.


105 visningar

Commentaires


Featured Posts