top of page

Att bli helt Drogfri! Är det möjligt?


Vi arbetar efter en princip att de som har ett missbruk av droger eller alkohol borde få en chans att pröva om de kan bli helt drogfria och nyktra, utan att få medicinering som en första åtgärd. Vi arbetar med att hjälpa individen få tillbaka sitt liv genom att inte behöva vara beroende av att fortsätta med mediciner som metadon, subutex eller andra sinnesförändrande mediciner. Vi vet att många kan lyckas bli helt drogfria och vi som arbetar här har alla lyckats bli drogfria genom denna behandling.


Självmedicinering


Många människor lider av psykisk ohälsa eller fysisk smärta. Drogerna eller alkoholen har hjälpt personen att hantera dessa svårigheter. Det är ofta helt enkelt en självmedicinering.


I en behandling måste detta adresseras på ett bra sätt för att personen ska kunna bli helt drogfri. Det är mycket vanligt att det hanteras genom att sätta en diagnos och få medicinering, men det behövs inte alltid.Det finns andra sätt att få tillbaka förmågan att hantera livet och att få kontroll på sina känslor och tankar. Det kan vara som att få in rutiner såsom träning, sömn, kost och sysselsättning.


Lära sig att våga titta på problemen som finns och lära sig att lösa dem på ett konstruktivt sätt genom strategier och få verktyg.Hur kan en person komma ur ett missbruk av droger eller alkohol?


Många personer använder droger för att lösa problem. Det finns en oförmåga att klara av att möta livets upp och nedgångar. Förmågan att kämpa vidare när det är jobbigt. Det svåra blir övermäktigt för personen. Att öka personen förmåga att vara kvar i svåra situationen och ge dom förmågan att ta sig igenom dessa, ökar personens möjlighet att bli drogfri. Att lära sig vara i nuet och inte sitta fast i tidigare misslyckanden stärker också personen förmåga att hålla sig drogfri.Detta tränar vi genom övningar i behandlingen.


Personer som har gjort Narconons program upplever att dom har hittat ett lugn som är en del i att kunna möta och lösa sina problem.Detta skrev en person efter att han hade gjort ett delsteg i behandlingen: ”Jag har hittat ett lugn i mig själv och vågar vara med mig själv, tror mer på mig själv. Kan känna min egen närvaro. Att vara här i stunden får mig att känna mig pigg. Jag kan uppleva mitt lugn som jag inte kunnat tidigare. Mår så bra att jag kan sprida glädje och trygghet till andra”Dessa känslor och upplevelser går man oftast miste om om man gör en medicinsk behandling. Genom att steg efter steg ge personen tillbaka förmågor att hantera deras liv till det bättre så minskar risken för återfall eller återgång i missbruk. Vi gör detta på gradient i behandlingen. Steg för steg blir personen starkare. På detta sätt kan en person hitta sin väg tillbaka till ett drogfritt liv.Vi som jobbar här är alla ett bevis på detta.


Kontakta oss för mer information

Comments


Fler blogginlägg

bottom of page