top of page

Anhörig till någon med alkohol- eller drogberoendeStäll dig frågan: Har något jag gjort så här långt fungerat?

Har det du försökt göra, gjort att personen har fått en vilja att göra en förändring?


Att oroa sig för vad som kan hända:

Har det hjälpt dig eller din närstående att oroa sig för att det kan hända något? Har du kunnat ändra på det som har hänt om du oroat dig mer eller ligger detta bortom dina möjligheter att påverka? Hur mycket tid har du lagt ner på att oroa dig? All denna tid som slösats bort och hade kunnat användas till något annat.

Vill du ändra på detta mönster?


Kontrollera personen så att den inte tar för mycket:

Har du fungerat som en slags kontrollant på vad personen har tagit eller druckit? Har du suttit med och kollat så att det inte händer något? Har du kört personen till langaren så att det inte ska hända något på vägen, eller för att personen har varit för påverkad? Har du letat droger i lägenheten eller efter flaskor med alkohol?

Finns det andra sätt att hjälpa någon ta ett beslut att ändra på sin situation?


Hota att om inte du slutar så…:

Har det hjälpt att sätta ultimatum och krav eller att straffa personen när ingen förändring sker? Har personen ändrat sitt beteende under en längre tid på grund av ultimatum som du har ställt? Vill du hitta andra sätt att hjälpa din närstående?


Förlåta och tro på löften:

Blir du hela tiden sviken av löften som personen ger, och börjar du bli bitter och misstänksam på allt personen säger? Hur kan du ta dig ur denna fälla?


Stötta med pengar och betala skulder:

Många anhöriga hamnar i fällan att låna pengar till personen eller betala skulder för att undvika att personen hamnar hos kronofogden eller får knarkskulder för att undvika att något ska hända personen.

Har detta gjort att personen har förändrat sitt beteende?


Har du kommit till en punkt som anhörig där du inte vet vad du kan göra, eller har du i princip redan gett upp?


Känner du att all din tid går åt till att hantera saker som har med din närståendes missbruk att göra, och att detta går ut över dina andra familjemedlemmar och din egen hälsa?


Ta reda på andra sätt att hantera denna situation genom att delta i vår anhörigutbildning. Vi hjälper dig att hitta nya strategier.


Kontakta oss på: 0731 533156

86 visningar

Yorumlar


Featured Posts