top of page

Alla människor drivs av viljan att överleva.


Vi har alla grundläggande behov som måste tillgodoses så som mat, tak över huvudet etc. Vi har också behov av mänskliga relationer, kärlek, sex, utmaningar, intressen etc som gör det intressant att leva och som gör livet värt att leva. I vår ansträngning att lösa dessa problem väljer olika människor olika strategier för att uppnå detta. Även missbrukare, kriminella och de som tappat fotfästet drivs av och försöker lösa dessa problem och behov. Inget är nog värre än att blåsa omkring som ett löv i vinden utan mål eller syften.


Att uppleva lycka och njutning uppnås genom att man har framgång och uppnår de mål och syften som driver en. Smärta, fysisk eller mental, kommer från misslyckande att uppnå det man förutsatt sig. Självklart finns förtryck, olyckor och andra oberäkneliga anledningar som också bidrar.


En annan sak som jag själv och de människor jag träffat och arbetat med anser vikigt är behovet av att utvecklas, att inte stagnera och hamna i uttråkning eller monotoni. För missbrukare är detta livsviktigt att lära sig hantera. Många återfall tas just i dessa situationer.

När man jobbar med missbrukare eller självförbättring anser jag att dessa faktorer måste vara en del av behandlingen eller de tekniker man använder.


Min erfarenhet är att om man kan bygga upp en persons uthållighet, hitta personens kortsiktiga och långsiktiga mål, så väljer de flesta drogfrihet framför missbruk. Det krävs mycket arbeta för att hitta och planera detta och att få personen att börja röra sig och och vinna självfötroende och framgång. Alla människor är unika och har sin egen takt och personliga förmåga och det måste naturligtvis styra programmets utveckling och takt.

Det är en ständig källa till inspiration när detta sker framgångsrikt.


För många är att skaffa ett hem, bli skuldfri, skaffa en utbildning, resa till något intressant ställe eller skaffa familj stora mål och man måste planera delmål och staka ut vägen dit.

Narconon programmet innehåller flera steg om jobbar med just detta och som leder fram till en personlig plan som leder till ett förverkligande av individens planer och målsättningar.

Vill du veta mer eller är intresserad, ring oss!
Comments


Fler blogginlägg

bottom of page