top of page

Hur kan jag nå fram till och motivera en närstående att bli drogfri?

orolig Mamma till missbrukare

Hur når man fram? Denna text är mest inriktad till föräldrar med vuxna barn över 18 år

Det är viktigt att den som missbrukar få reda på att du inte tycker om det han håller på med. Men det betyder inte att man tjatar och hotar och ställer ultimatum till personen som har ett missbruk att personen måste sluta.

Du kan sätta upp vissa regler så som att:

1. Personen får inte ha droger hemma och om det upptäcks lämnas

det in till polisen.

2. Att man inte umgås när personen är märkbart påverkad

3. Bor personen i hemmet kan man sätta en regel att han kan vistas

på rummet om han är påvärkad eller att han inte behöver komma

hem om han är påverkad utan få bo hos kompisar. Detta är för att

skydda familjen från de negativa effekterna av personens

missbruk.

4. Att han inte får ta hem någon som är påverkad.

Observera att jag inte ger rådet att slänga ut personen för att personen missbrukar. Det gör jag bara när det finns våld eller hot om våld och när det kan påverka andra barn i familjen.

Sonen

Ge inte pengar till personen och bor personen hemma bör hen betala en viss hyra och hjälpa till mat att betala för maten speciellt om personen är över 18. Här kan du ställa ultimatum att om hen inte betalar för sig så får hen flytta. Detta är för att visa att hen har ett ansvar att göra rätt för sig. Är hen arbetslös kan kravet vara att gå i skola eller söka jobb och visa att man gör något för att fixa det. Här kan du faktiskt vara hur hård du vill.

Dvs.: Betala skulder så att personen inte ska hamna på kronofogden, betala knarkskulder

för att hen kan råka illa ut, låta hen komma hem och äta upp sig och vila upp sig, köra hen hit och dit, vara personen väckarklocka, hålla problemet hemligt.

När det gäller att motivera personen är det det viktigaste är att man väntar med att ta upp det med personen tills personen själv är redo att prata om det. Det blir personen om man inte skyddar personen från konsekvenser.

Vi hjälper gärna till med att motivera personen till behandling.

Vi har även metoder att använda när personen inte har motivation. Där kan man använda sig av en intervention.

Problemet med en intervention är att om personen beslutar sig för att gå med på att göra en behandling bör behandlingen starta direkt. Då kan man inte vänta på att soc ska ta ett beslut för det kan ta 1 till 3 månader och då är motivationen borta. Om man ska ansöka behandling genom Soc bör man använda den metoden som jag beskriver i denna text.

2 301 visningar
Featured Posts
Recent Posts