top of page

I Sverige har Narconon hjälpt missbrukare till ett drogfritt liv sedan början av 70 talet.

Narconon startade som en länkrörelse i Stockholm i början av 70 talet. Vår behandling bygger på att man hjälper varandra ta sig ur ett missbruk och att man övervinner missbruket och blir drogfri. Vi tror att man klarar sig bäst utan att medicinera bort ett missbruk.

Narconon förespråkar drogfrihet och att inte vara styrd av en substitionsbehandling där man inte är fri från sitt beroende men hanterar det med mediciner. Många personer vi har pratat med känner ingen frihet i LARO.

Vi har sett gång på gång att många missbrukare kan klara sig utan droger och uppnå drogfrihet.

Narconons behandlingshem är till för dom missbrukarna som vill få ett drogfritt liv!

Narconon programmet startade i Arizona State Prison av en fånge vid namn William Benitez.

Han brevväxlade med L. Ron Hubbard grundaren till Dianetik och Scientologi. Benites hade läst en bok av L.Ron Hubbard som hette Tankens grunder. Dom kom fram till att det gick och använda delar av den forskning som Hubbard hade gjort för att få personer av droger och bli en del av samhället igen.

Den första gruppen startades av honom på anstalten.

Benitez hade varit på heroin många år och blev sedan drogfri.

Sedan spred det till en grupp utanför fängelset. Narconon kom i början av 70 talet till Sverige. 1982 startade Narconon Eslöv och vi har vara verksamma sedan dess i Skarhult Södergård.

Det intressanta med Narconon är att många av oss som jobbar här har egen erfarenhet av att ta oss ur ett missbruk och har lång drogfrihet bakom oss. För personer som kommer till oss kan det vara lättare för dom att se att det är möjligt att bli drogfri och det är lättare att få en arbets-alliance med personen om man förstår vad den går igenom.

På vårat behandlingshem finns utbildade socialpedagoger, vi har en Socionom i vår arbets grupp. Vi är utbildade i MI. Vi uppfyller kraven som ställs på ett behandlingshem som har ramavtal med många kommuner.

Vi levererar Narconons behandlings program, Återfalls prevention, enskilda samtal och CRA. Vi har anhörigutbildning enligt CRAFT.

Vår missbruksbehandling består av:

Avtändning

Avgiftning:

Naturliga metoder för att lindra abstinens när personen går av droger

För mer information se vår webpage

https://www.narconon-eslov.com/avgiftning

Detoxprogrammet:

Detta noggrant utformade hälsoprogram kombinerar motion och lågintensiva bastubad med rikliga tillskott av vitaminer och mineraler. Detox programmet bryter upp och spolar ut de drogrester som tycks ha lagrats i kroppens fettvävnader efter man tagit droger.

Många som gjort programmet berättar att deras drogbegär nästan helt försvunnit efter att de svettats ut dessa drogrester.

Narconon Detox

Detox programmet

Under Narconon Detoxprogram har personen ett personligt schema med motion och kosttillskott samt regelbundna måltider. Man ser till att personen sover tillräckligt. Denna del av programmet tar ca en månads tid. Forskning angående postakut abstinens visar att det är viktigt att äta regelbundet, sova tillräckligt, och att motionera. Under detox programmet läggs det stor vikt vid att detta följs.

Studier angående Detoxprogrammet har gjorts.

https://www.narconon-eslov.org/about-narconon/studies-and-reports/narconon-utah-meth-police-detox-study.html

Här är en annan studie om Narconons Detox program:

Safety and tolerability of sauna detoxification for the protracted withdrawal symptoms of substance abuse

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0300060518779314fbclid=IwAR0KuCCmEzSGefpkY_EuMyqPHrifLVT3MKDv3WALGSb01o4Isz11yefmI8

Övningar i närvaro och kommunikation samt objektiver:

Många förvånas över hur snabbt och enkelt dessa övningar lär dem något de kanske aldrig kunnat innan: att obesvärat vara och möta det som är i nuet.

För mer information se vår Webbsida:

https://www.narconon-eslov.com/naervaro-och-kommunikation

samt

https://www.narconon-eslov.com/objektiver

Livsfärdigheter: Verktyg för livet

Den sista delen av programmet består av en serie livsfärdighetskurser. Dessa kurser ger individen de verktyg de behöver för att förbli drogfri.

För mer information se vår webbsida:

https://www.narconon-eslov.com/livsfaerdigheter

Vi har en fin eftervård och det finns möjlighet till utslussboende och arbetsträning: För mer information se vår hemsidahttps://www.narconon-eslov.com/eftervard

För mer information om vårt behandlingsprogram kan ni kontakta oss:

Tel: 073-533156

Webbsida: www.narconon-eslov.com

264 visningar
Featured Posts
Recent Posts