top of page

Föredrag till anhöriga 2 feb. 2019

Den 2 februari 2019 kl 13.00 - 15:30 ca har vi ett föredrag i Narconons lokaler på Skarhults Södergård utanför Eslöv. Tel 0731-533156. Föredraget är kostnadsfritt.

Narconon har hjälpt många familjer genom åren genom att behandla den som sitter fast i missbruket men också ge råd och stöd till dem som står dem nära. Ibland kommer man till den punkten som förälder att det inte finns någon hjälp att få inom socialen eller sjukvården. Då tar man hellre tag i situationen själv och kontaktar någon för att få hjälp eller rådgivning och eventuellt en plats på privat initiativ.

Vi som arbetar på Narconon har lång erfarenhet med hur man motiverar missbrukare att sluta och många av oss har egen erfarenhet att ta sig ur ett missbruk.

Du kan kontakta så hjälpa er att motivera personen att ta beslutet att sluta med droger.

Vi kan även utbilda dig som anhörig så du kan stödja personen i dess beslut och hur du som anhörig ska gå till väga för att inte möjliggöra ett fortsatt missbruk. Den metod vi använder oss av kallas CRAFT.

Personalen som arbetar på Narconon har mångårig erfarenhet och är insatta i hur man går tillväga för att söka behandling genom samhällets försorg. Vår socionom kan hjälpa dig med råd. Vi har både socionom, beteendevetare och socialpedagoger i personalgruppen. Det går bra att ringa oss för att få mer information. Rådgivning är kostnadsfri.

Fler blogginlägg

bottom of page