• Robert Johansson

Avslutning

·

“Efter att ha avslutat Narconons behandling och fått alla de verktyg jag behöver för att hantera allt vad livet för med sig, så känner jag mig oerhört stabil. Mitt självförtroende har ökat, min tillit till mig själv och min kompetens har kommit tillbaka igen. Jag ser inte människor som ett hinder utan tvärtom, människor kan bidra till mitt välmående. Lugnet och den inre tryggheten jag känner i dag har jag inte känt sedan jag var barn.” P.J

20 visningar
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Tumblr Social Ikon
  • Pinterest Social Ikon
  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
   Narconon Eslöv
   0731-533156                 narconon.eslov@telia.com
Besöksadress
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadress
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2020 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.