top of page

Avslutning

·

“Efter att ha avslutat Narconons behandling och fått alla de verktyg jag behöver för att hantera allt vad livet för med sig, så känner jag mig oerhört stabil. Mitt självförtroende har ökat, min tillit till mig själv och min kompetens har kommit tillbaka igen. Jag ser inte människor som ett hinder utan tvärtom, människor kan bidra till mitt välmående. Lugnet och den inre tryggheten jag känner i dag har jag inte känt sedan jag var barn.” P.J

36 visningar
Featured Posts
Recent Posts