top of page

Uppskattat föredrag till anhöriga på Narconon Södergård.

Föredraget var baserat på CRAFT, The community Reinforcement Approach and Family Training. Vi kommer att ha flera föredrag som kan hjälpa anhöriga som står nära en person med någon beroende av alkohol eller droger.

35 visningar
Featured Posts
Recent Posts