• Robert Johansson

Dina förmågor och kapaciteter som individuell medveten människa


Grundtesen för vårt program är att hjälpa dig att väcka din egen verkliga potential.

Är du medveten om hur stor du egentligen är?

Droger tar ifrån dig det mest värdefulla du har—dig Själv.

Droger leder mot död, istället för liv. De gör att du sakta faller in i en mardröm.

Genom våra övningar kommer du att vakna och minnas dig själv igen.

Bara du kan väcka dig själv, men övningarna skärper dig, fokuserar dig…

Och den som är vaken och medveten kan inget stoppa…

Ju mer du ökar din medvetenhet, ju mer får du makten över ditt eget liv.

Du blir en verklig resurs för andra människor,

en person som kan nå sina mål och även hjälpa andra.

Därför att du själv först har funnit din egen kraft.

118 visningar
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Tumblr Social Ikon
  • Pinterest Social Ikon
  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
   Narconon Eslöv
   0731-533156                 narconon.eslov@telia.com
Besöksadress
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadress
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2020 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.