top of page

Det du kan konfrontera kan du övervinna.


”Att konfrontera är att kunna stå ansikte mot ansikte med någon eller något,

utan att undvika personen eller saken ifråga.

Att kunna konfrontera är nyckeln till att bestämma över sitt eget öde.

Det du flyr ifrån kommer att styra dig, att äga dig.

Droger dödar ditt medvetande. De släcker delar av dina förmågor.

Men det finns ett sätt att motverka effekterna som droger har på ditt sinne och ditt liv. Därför gör vi särskilda övningar på Narconon, för att öka vår förmåga att bättre konfrontera, att möta det du ställs inför i livet.

Hade jag vetat vad jag vet idag om droger, hade jag aldrig aldrig tagit dem när jag var ung.

Det du har förlorat, kan du faktiskt få tillbaka.

Det bästa sättet som jag känner till heter Narconon-programmet.

Vi finns här för att hjälpa dig .”

-Håkan Larsson, föreståndare, 40 år inom Narconon

Fler blogginlägg

bottom of page