• Robert Johansson

Det du kan konfrontera kan du övervinna.


”Att konfrontera är att kunna stå ansikte mot ansikte med någon eller något,

utan att undvika personen eller saken ifråga.

Att kunna konfrontera är nyckeln till att bestämma över sitt eget öde.

Det du flyr ifrån kommer att styra dig, att äga dig.

Droger dödar ditt medvetande. De släcker delar av dina förmågor.

Men det finns ett sätt att motverka effekterna som droger har på ditt sinne och ditt liv. Därför gör vi särskilda övningar på Narconon, för att öka vår förmåga att bättre konfrontera, att möta det du ställs inför i livet.

Hade jag vetat vad jag vet idag om droger, hade jag aldrig aldrig tagit dem när jag var ung.

Det du har förlorat, kan du faktiskt få tillbaka.

Det bästa sättet som jag känner till heter Narconon-programmet.

Vi finns här för att hjälpa dig .”

-Håkan Larsson, föreståndare, 40 år inom Narconon

182 visningar
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Tumblr Social Ikon
  • Pinterest Social Ikon
  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
   Narconon Eslöv
   0731-533156                 narconon.eslov@telia.com
Besöksadress
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadress
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2020 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.