top of page

Tillgänglig online

Enskilt Zoom möte för anhöriga

Vi erbjuder utbildning enligt CRAFT metoden samt stöd och rådgivning.

  • 1 timma
  • 350 svenska kronor
  • Zoom möte

Beskrivning av tjänsten

Vi erbjuder enskilda samtal till anhöriga. Vi erbjuder CRAFT utbildning samt skräddarsydd rådgivning. Narconon erbjuder anhörigstöd enligt en metod som kallas för CRAFT, The community Reinforcement Approach and Family Training. CRAFT bygger på att: Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt- och relationsmässigt) Förbättra relationen mellan familjemedlemmar Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger Engagera närstående att påbörja behandling Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått verktyg för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.


Kontaktuppgifter

0731-533156

narconon.marcus@telia.com

Narconon Eslöv, Eslöv, Sverige


bottom of page