• Marcus Andree

Narconon har räddat liv sedan början på 70 talet i Sverige.

Sedan Narconon startade i Sverige har många hittat vägen tillbaka till livet från den misär missbruket skapar.

Vår metod är fri från substitutions mediciner.

Man lär sig helt enkelt att ta tag i sitt liv och styra det på rätt köl. På Narconon programmet lär man sig ta kontroll över sitt egna liv och lösa problem som dyker upp och våga ha jobbiga känslor och tankar utan att ge upp och falla tillbaka på droger.

Behandlingen ger personen tillbaka deras självrespekt och kontroll över deras liv. Frigör dom från drogernas kontroll.

Här är en berättelse från en person som precis avslutade Narconon programmet.

”Efter 4 månader på behandling på Narconon Eslöv känner jag att programmet har gjort så att jag känner mig frisk i kropp, sinne och själ.

För mig var det tufft i början men de sista månaderna bara flöt på, mycket tack vare den varma och drivna personalen.

Jag har många vinster av min vistelse här: bra sömn, bättre kostvanor, bättre självförtroende och självkänsla samt en bättre kommunikations förmåga osv.

Det känns bra att jag fått livet på rätt köl igen och att jag har fått tillbaka självrespekten.Jag är mycket tacksam för att jag har fått tagit'

denna chansen och tagit den.” Timothy

Denna berättelse kommer från en man som gjorde Narconon programmet för några år sedan. Han berättar hur det har gått sedan han avslutade programmet, och vad han gör i dag.

"Hej, jag har tänkt mycket på er, här är livet bara så förändrat att jag ser på mitt tidigare liv som en film, som att jag bara har varit och kollat det på bion.

Jag arbetar hela tiden, jag äger två butiker, och försäljning i flera andra butiker, jag äger en nätbutik, jobbar med en matblogg, tränar varje dag, löper marathon, röker inte, dricker inte, inget snus, inget socker, ja du fattar nog, livet är förändrat till något som jag aldrig trodde jag kunde få.

Allting kommer av att jag började min resa på Narconon, och nu har jag många anställda som ser upp till mig, bara sådana som inte vet något om vad jag gjorde förut.

Detta livet älskar jag och jag har inte en enda dag tänkt på någonting annat.

Jag kommer aldrig att ta mera droger för det är så långt borta från hur jag lever i dag, det finns inte i min värld. T.D."

   Narconon Eslöv
   0731-533156                 narconon.eslov@telia.com
Besöksadress
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadress
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2020 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.