Featured Posts

February 19, 2020

”Jag koncentrerade mig på de material som hade att göra med att öka en persons förmågor, såsom förmågan att konfrontera livet och dess krav, förmågan att etablera etiska normer, förmågan att förnimma, ställa upp och lösa problem relaterat till konstruktivt överlevande...

July 15, 2019

Some people continue to take painkillers for a long time and develop an addiction.

They do not stop taking the medicine instead they begin to abuse it.

The longer the person takes the medicine the more difficult it gets to stop. With Tramadol and Oxycontin, severe withdr...