Featured Posts

February 19, 2020

”Jag koncentrerade mig på de material som hade att göra med att öka en persons förmågor, såsom förmågan att konfrontera livet och dess krav, förmågan att etablera etiska normer, förmågan att förnimma, ställa upp och lösa problem relaterat till konstruktivt överlevande...

January 4, 2020

What I bring with me after the finished program is first and foremost that it "never" is finished. Working with yourself to become an even better person