Om Narconon

Narconon betyder nej till droger, narco-non

Narconon Eslöv ligger i Skarhult, 7 km öster om Eslöv i Skåne, och har 12 dygnsvårdsplatser och 6 öppenvårdsplatser för både kvinnor och män över 18 år. Huset är en herrgårdsliknande byggnad med två flyglar. Omgivningen är typiskt genuint skånskt med slott, åkrar och alléer. Huvudbyggnaden innehåller alla klientrummen, dagrummen, kursrum, kontor, kök, matsal och är beläget i två våningar. Detta gör att hemmet inte alls liknar någon institution, tvärtom så är det mycket mysigt och hemtrevligt.

Behandlingshemmet har 12 personal plus en konsultläkare. Det finns personal dygnet runt. Personalen består av socionom, beteendevetare, socialpedagoger, behandlingspedagoger, snickare, undersköterska, lärare mm. Många har egen erfarenhet av  missbruk. Detta gör att det finns en förståelse bland personal och klienter som är unik.

Verksamheten drivs av en ideell förening och fungerar i mångt och mycket som en länkrörelse. Att fortsätta att hålla kontakt med klienter som varit i kontakt med oss ser vi som en självklarhet. En verksamhet som ligger parallellt med själva rehabiliteringen är fältarbete bland missbrukare och motivering. Anhöriga som kontaktar hemmet för stöd och råd kostnadsfritt. Studiebesök och drogseminarier är vanligt. Även droginformation till skolor, företag hålls vid behov. Narconon har mycket goda referenser vad gäller droginformation och betraktas som de som verkligen kan förmedla sanningen om droger och missbruk så att det är lätt att förstå.

Beprövad metod
Vår metod är väl beprövad och har använts för rehabilitering av missbrukare sedan 1966. Runt om i världen används Narcononmetoden på behandlingshem, inom kriminalvård, som förebyggande verksamhet till ungdomar och vuxna. Narconon finns representerat över hela värden som 120 centers i 44 länder. Det finns mer att läsa på Narconon Internationals hemsida www.narconon.org

För personlig kontakt:

Ring Marcus André kontaktperson och motivatör

direkt på 0731–533 156,  säkrast mellan 09.30-18.00

Behandlingshemmet  0413–16477