Uppföljningen

När någon har gjort klart Narconons behandlingsprogram träder vårt uppföljningsprogram in. Det innebär att under ett år följer vi personen genom träffar och telefonsamtal. Det är viktigt att det inte tar slut när man åker hem och man blir ensam med alla utmaningar. Livet fortsätter och allt som personen fått med sig från behandlingen ska också hjälpa personen där hemma. Men det är inte alltid så lätt i starten för alla. Vi är olika personer med olika förmågor och förutsättningar att börja ett nytt liv. Vi gör upp en planering hur varje persons utsluss ska se ut.

Narconon kan erbjuda drogfritt boende i väntan på en egen lägenhet och kan ibland även hjälpa till med sysselsättning efter behandlingen. Det kan finnas skulder som utgör ett hinder eller att personen känner en trygghet att bo i våra utslussboenden en tid. Tillsammans med arbetsförmedlingen finns det ibland möjlighet att ordna sysselsättning. Vi kommer att utarbeta en personlig plan för varje personens önskan och förutsättningar.