Om Narconon Eslöv

Narconon Eslöv är en ideell förening som driver ett behandlingshem för Dig som vill bryta ditt missbruk av alkohol, droger och läkemedel.

Vår personal har både egen erfarenhet av att bli fria från beroende, samt formell utbildning.

Vi tror på behandling utan psykiatriska mediciner eller drogsubstitut, tex subutex, metadon, ADHD-mediciner, antidepressiva, lugnande, sömnmediciner, etc.

Vi har 12 dygnsvårdsplatser och 6 öppenvårdsplatser och välkomnar både kvinnor och män över 18 år som har en önskan att göra en behandling.

Narconon betyder “nej till droger”, narco(tics)-non(e)…

 

Herrgården utanför Eslöv

Narconons Eslövs behandlingshem har i 35 år bedrivit HVB-hem på Skarhults Södergård, 7 km öster om Eslöv, mitt i Skåne.

Vi har en vacker gård som ligger straxt utanför en by med slott och gamla alléer. Hit är det lungt och skönt att komma efter ett hårt liv med droger och/eller alkohol. Du har möjlighet att få göra din avvänjning/abstinensbehandling/avgiftning här istället för på sjukhuset, och sen fortsätter du behandlingen på samma plats.

Huset är en herrgårdsliknande byggnad med två flyglar. Omgivningen är typiskt genuint skånskt med slott, åkrar och alléer. Huvudbyggnaden innehåller alla klientrummen, dagrummen, kursrum, kontor, kök, matsal och är beläget i två våningar. Detta gör att hemmet inte alls liknar någon institution, tvärtom så är det mycket mysigt och hemtrevligt.

 

Personalen

Behandlingshemmet har 12 personal plus en konsultläkare. Det finns personal dygnet runt. Personalen består av socionom, beteendevetare, socialpedagoger, behandlingspedagoger, snickare, undersköterska, lärare mm. Många har egen erfarenhet av  missbruk. Detta gör att det finns en förståelse bland personal och klienter som är unik.

Verksamheten drivs av en ideell förening och fungerar i mångt och mycket som en länkrörelse. Att fortsätta att hålla kontakt med klienter som varit i kontakt med oss ser vi som en självklarhet. En verksamhet som ligger parallellt med själva rehabiliteringen är fältarbete bland missbrukare och motivering. Anhöriga som kontaktar hemmet för stöd och råd kostnadsfritt. Studiebesök och drogseminarier är vanligt. Även droginformation till skolor, företag hålls vid behov. Narconon har mycket goda referenser vad gäller droginformation och betraktas som de som verkligen kan förmedla sanningen om droger och missbruk så att det är lätt att förstå.

 

Internationellt beprövad metod
Vår metod är väl beprövad och har använts för rehabilitering av missbrukare sedan 1966. Runt om i världen används Narcononmetoden på behandlingshem, inom kriminalvård, som förebyggande verksamhet till ungdomar och vuxna. Narconon finns representerat över hela värden som 120 centers i 44 länder. Det finns mer att läsa på Narconon Internationals hemsida www.narconon.org

 

För personlig kontakt:

Ring Marcus André kontaktperson och motivatör

direkt på 0731–533 156,  säkrast mellan 09.30-18.00

Behandlingshemmet  0413–16477