Behandlingen

Narcononprogrammet– ett unikt sammansatt program där du får kraftfulla redskap för att återhämta dig, utveckla dig själv och övervinna beroendets alla aspekter:

-medicinfri avgiftning

-detox och hälsoprogram för att återställa kroppen

-övningar i kommunikation och samspel

-övningar i närvaro i nuet och insikt om automatiska reaktioner

-livsfilosofiska kurser om etik, personliga värden, relationer

 

Behandlingens delar som är evidensbaserat? 

Narconon använder sig bl.a. av MI, CRAFT till anhöriga, KBT, MET, återfallsprevention enligt Väckarklockan, omlärande terapier, psykosocial träning, friskvård med motion, fritidsaktiviteter, vilka alla är evidensbaserade.

“Jag har blivit renare i kroppen. Jag känner mig verkligen renare. Jag har lättare för att komma i håg saker och lättare att tänka klart. Jag har enklare att skratta och bemöta saker och ting och personer. Jag mår bättre i magen och jag känner mig frisk. Jag är positiv i mitt tänkande och har enklare för att somna.  Jag har också enklare att äta. Petra var en bra hjälp och stöd i Detoxprogrammet.”

Behandlingen börjar med avgiftning/abstinensbehandling.

Därefter flera behandlingssteg där man jobbar med olika aspekter av beroendet.

Narconons program är basen i behandlingen där även andra delar vävs in såsom samtal, återfallsprevention osv. Behandlingen innehåller livsförbättringskurser, friskvård med detox program, enskilda samtal, motiverande intervjuer MI, återfallsprevention, psykosocial träning, kognitiva terapeutiska övningar, anhörigbehandling, utsluss-planering, arbetsträning och ett års uppföljning. Narconon har möjlighet att erbjuda ett drogfritt boende utanför behandlingshemmet i väntan på en egen bostad.

“Efter att ha börjat dom utåtriktade övningarna i behandlingsprogrammet, för en och en halv vecka sedan, och hunnit med ca hälften så känner jag en markant skillnad i mitt mående. Jag var helt sabbad i mitt huvud innan jag började, nedstämd, förvirrad, omotiverad, och ängslig, tankspridd, och knarksugen. I dag känner jag inte något av det där. jag har lyckats få ett inre lugn jag aldrig känt utan droger förr och därav inga sug på att ta något heller. Om det kommer, vilket det fortfarande gör dock verkligen inte lika ofta, då försvinner det lika fort igen. Min motivation är tillbaka, mycket bättte humör och mår allmänt bra. Har varit en mycket tankspridd person förr men nu känns allt mycket klarare och nog därav mitt nya inre lugn vilket också är det skönaste av allt. “

Vi arbetar individuellt utifrån ett gemensamt basprogram.  (Narconon är inte ett 12-stegs program).   Hela behandlingen tar ca 4-5 månader.

Behandlingen innehåller strukturerade dagar med schemalagda behandlingssteg varvat med enskilda samtal, seminarier och praktiskt arbete, motion och andra aktiviteter. Drogtester görs regelbundet. Varje fredag träffas man i grupp för att ha steg-avslutningar, dela framgångar och erfarenheter.

Schema

Dagarna på Narconon pågår kl. 09.00 – 18.00. På kvällen 19.00 – 20.30 kan du delta frivilligt i fysisk träning på ett gym. Lördagarna är ledig dag och vi gör aktiviteter tillsammans för dom som vill. Söndag halvdags-behandling 12 – 17.00.