Missbruksbehandling
Under 32 år som HVB-hem har vi haft mycket goda resultat och har en okuvlig tro på att många kan sluta med droger utan substitutionsdroger. Behandlingen är individuell och för vuxna kvinnor och män. Personer som kommer till oss kan få hjälp med allt från abstinensbehandling till en bra eftervård. Narconon har ramavtal med 104 kommuner och delar av behandlingen är evidensbaserad med kognitiv inriktning. Vi tar helst en personlig kontakt med dig oavsett om du är i ett aktivt missbruk, anhörig eller myndighetsperson....
Read More
Anhörig till en beroende
Narconon har hjälpt många familjer genom åren genom att ge råd och stöd till dem som står nära en drog- eller alkoholberoende. Ibland kommer man till den punkten som förälder att det inte finns någon hjälp att få inom socialen eller sjukvården. Då tar man hellre tag i situationen själv och kontaktar någon för att få hjälp, rådgivning och eventuellt en plats via privat initiativ.
Read More
Kan man bli drogfri
Jag heter Maria och jag är 29år. Jag har varit en heroin missbrukare i 12 år och drogfri i 4 år. Heroinet gav mig en kemisk frihet. Plötsligt försvann alla mina bekymmer och jag kände mig säker och lycklig. Från den stunden började jag att jaga den falska känslan och jag blev en tung heroin missbrukare. I Narconon programmet fick jag tillbaka mitt självförtroende, min förmåga att hantera livet och min vilja att vara drogfri. Min medvetenhet och min beslutsamhet är nu tillbaka igen så att jag kan göra de rätta valen i livet.
Read More